Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2024/2025
Utworzono: 2024-07-08 14:32:18

Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2024/2025

Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu PWZPS z dnia 26.06.2024r., w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek należy:

1. W regulaminowym terminie, określonym w Komunikacie Organizacyjnym PWZPS dostarczyć do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2024/2025".
Zgłoszenie każdego zespołu należy dokonać osobnym drukiem.

2. Wypełnić i dostarczyć w formie elektronicznej lub fizycznej druki licencyjne na sezon 2024/2025:

  • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),
  • Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
  • Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów PWZPS/PZPS,
  • Deklaracja członkowska PWZPS,
  • Weryfikacja obiektu sportowego,

W przypadku dostarczenia druków w formie elektronicznej, należy przesłać je na adres mailowy biuro@podkarpackasiatkowka.pl

3. Do 31.08.2024 dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 300 zł oraz składki rozgrywkowej w kwocie 250 zł na konto bankowe PWZPS.


Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
ul. Pułaskiego 13A
35-011 Rzeszów,
Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001

Plik Tutuł
potwierdzenie_udzialu_2024.doc Potwierdzenie udziału w rozgrywkach 2024/2025
oświadczenie_o_braku_zaleglosci.doc Oświadczenie o braku zaległości finansowych
Zobowiązanie klubu.doc Zobowiązanie Klubu do przestrzegania regulaminów
Deklaracja_czlonkowska_PWZPS.doc Deklaracja członkowska PWZPS
weryfikacja hali sportowej PWZPS.pdf Weryfikacja hali sportowej PWZPS
Rozgrywki 2020/2021
Lp. Zespół pkt
1 SST Lubcza Racławówka 45
2 AKS V LO Rzeszów 44
3 MKS Wisłok Strzyżów 43
4 KLIMA Błażowa 37
5 ProSport Marmax Czudec 32
6 Renga SST Sportur Gmina Łańcut 28
7 TKF Anilana Rakszawa 19
8 TSV Sanok 12
9 TKS Żagiel Radymno 7
10 SPS Pruchnik 3Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas