Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2021/2022
Utworzono: 2021-07-26 19:54:58

Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2021/2022

Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu PWZPS z dnia 21.07.2021r., w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek należy dostarczyć w regulaminowym terminie do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2021/2022".

  • Dotychczasowe kluby do 15 sierpnia 2021 r.
  • Nowo rejestrowane kluby do 30 sierpnia 2021 r.

Wpłaty składek członkowskiej oraz rozgrywkowej w kwocie odpowiednio 300 zł i 250 zł należy dokonać na konto bankowe PWZPS w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 30 sierpnia 2021 roku.

Każdy zgłaszany zespół powinien być potwierdzony osobnym drukiem.

Każdy klub biorący udział w rozgrywkach dodatkowo zobowiązany jest dostarczyć do PWZPS w terminie do 30 sierpnia 2021 roku następujące dokumenty:

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),
2. Poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu Klubu odpis statutu,
3. Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
4. Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów PWZPS/PZPS,
5. Deklaracja członkowska PWZPS,
6. Weryfikacja obiektu sportowego (druk zostanie przesłany mailowo do klubu w późniejszym terminie)

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.

 

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
ul. Pułaskiego 13A
35-011 Rzeszów,
Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001

Plik Tutuł
oświadczenie_o_braku_zaleglosci.doc Oświadczenie klubu o braku zaległości finansowych
zobowiązanie klubu.doc Zobowiązanie klubu do przestrzegania regulaminów
deklaracja_czlonkowska_2021.doc Deklaracja członkowska PWZPS
potwierdzenie_udzialu_2021.doc Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2021/2022
Rozgrywki 2020/2021
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas