Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2020/2021
Utworzono: 2020-07-29 15:46:40 - Autor: PWZPS

Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2020/2021

Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu PWZPS z dnia 22.07.2020r.,
w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek wojewódzkich należy:

1.    Do 30.08.2020 dostarczyć do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2020/2021".

Każdy zgłaszany zespół powinien być potwierdzony osobnym drukiem.

2.    Do 11.09.2020 dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 300 zł oraz składki rozgrywkowej w kwocie 250 zł na konto bankowe PWZPS.

3.    Do 11.09.2020 złożyć do siedziby PWZPS następujące dokumenty:

  • W przypadku dokonanych zmian w składzie zarządu Klubu:

- Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),

- Poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu Klubu odpis statutu,

- Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,

- Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów WZPS/PZPS,

- Deklaracja członkowska WZPS.

  • W przypadku braku zmian w składzie zarządu Klubu mających miejsce od dnia 30.08.2019:

- Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,

- Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów WZPS/PZPS,

 
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.

 

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej

ul. Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów,

Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001

Rozgrywki 2020/2021
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas