Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2019/2020
Utworzono: 2019-08-08 13:36:06

Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2019/2020

Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu PWZPS z dnia 06.08.2019r.,
w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek wojewódzkich należy:

1.    Do 30.08.2019 dostarczyć do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu
w rozgrywkach 2019/2020".

Każdy zgłaszany zespół powinien być potwierdzony osobnym drukiem.

2.    Do 09.09.2019 dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 350 zł oraz składki rozgrywkowej w kwocie 200 zł na konto bankowe PWZPS.

3.    Do 09.09.2019 złożyć do siedziby PWZPS następujące dokumenty:

  • W przypadku dokonanych zmian w składzie zarządu Klubu:

- Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),

- Poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu Klubu odpis statutu,

- Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,

- Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów WZPS/PZPS,

- Deklaracja członkowska WZPS.

  • W przypadku braku zmian w składzie zarządu Klubu mających miejsce od dnia 20.08.2018:

- Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,

- Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów WZPS/PZPS,

 
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.

 

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej

ul. Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów,

Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001

Zostań sędzią siatkówki

Rozgrywki 2019/2020
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas