Zgłoszenia do rozgrywek ligowych w sezonie 2015/2016
Utworzono: 2015-08-04 21:01:13 - Autor: Patryk Polek

Zgłoszenia do rozgrywek ligowych w sezonie 2015/2016

Wydział Gier i Dyscypliny informuje, że w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek należy dostarczyć do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach" do dnia 21.08.2015 r.

Każdy zgłaszany zespół powinien być potwierdzony osobnym drukiem.

W celu zgłoszenia nowego Klubu do ewidencji PWZPS należy do dnia 21.08.2015 r złożyć następujące dokumenty:

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej).

2. Poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu Klubu odpis statutu.

3. Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych.

4. Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów WZPS/PZPS.

5. Deklaracja członkowska WZPS.

6. Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach.

Wszystkie dokumenty znajdują się w dziale "Do pobrania" - "Druki i formularze" - "Sezon 2015/16".

Zarząd PWZPS zadecydował również, że III liga M w sezonie 2015/2016 będzie liczyła 10 zespołów. 

Rozgrywki 2019/2020
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas