Utworzono: 2017-08-14 10:34:57 - Autor: WR

Zgłoszenia do rozgrywek - przypomnienie.

Wydział Rozgrywek PWZPS ze względu na niewielką ilość nadesłanych potwierdzeń przypomina, że warunkiem uczestnictwa Klubu w rozgrywkach jest dostarczenie do Związku wypełnionego druku "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach" do dnia 17.08.2017 r. oraz dokonanie wpłaty regulaminowej za składkę członkowską w kwocie 350 zł. Potwierdzenie udziału można dostarczyć drogą mailową, jednak przed rozpoczęciem rozgrywek należy przesłać oryginał druku wraz z naniesionymi podpisami oraz pieczątkami.

Rozgrywki 2017/2018
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas