Marek Karbarz i Bogdan Dudek odznaczeni
Utworzono: 2017-04-05 16:46:51

Marek Karbarz i Bogdan Dudek odznaczeni

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła ordery i odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego

Pan Marek Karbarz i Pan Bogdan Dudek zostali odznaczeni Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 30 mieszkańców regionu, którzy wyróżnili się zasługami w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa – mi. in. w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju i upowszechniania kultury, sportu, kształtowania postaw patriotycznych, a także wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Dodatkowo, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła wyróżnienia honorowe, nadane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: Medal „Pro Patria” za szczególe zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny oraz Dyplom – Patent „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. 

Gratulując odznaczonym, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że przyznane odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia są formą uznania dla działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i zaangażowanie w różne inicjatywy. 

 

źródło: Małgorzata Waksmundzka-Szarek

Rozgrywki 2019/2020
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas