Utworzono: 2021-05-14 23:20:08

Jacek Szalacha Prezesem PWZPS

W dniu 9 maja 2021 r. odbyło się w formie zdalnej XXII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej. 

Delegaci, reprezentujący kluby zrzeszone  w ewidencji Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej głosowali nad wyborem Zarządu i Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

Nowym Prezesem Zarządu PWZPS na kadencję 2021-2025 został Jacek Szalacha

Do Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 2021-2025, którym kierować będzie Jacek Szalacha, wybrani zostali (kolejność alfabetyczna): 

 • Grzyb Bolesław 

 • Janusz Marcin 

 • Kuszaj Marcin 

 • Ludera Mirosław 

 • Łoza Artur 

 • Masłowski Patryk 

 • Pałka Mirosław 

 • Pępek Michał 

 • Pieniążek Marek 

 • Soboń Ryszard 

 • Warzecha Paweł 

W skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025 weszli (kolejność alfabetyczna): 

 • Peret Paulina 

 • Środa Michał 

 • Wiśniowski Maciej 

Delegatami Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Piłki Siatkowej zostali (kolejność alfabetyczna): 

 • Dudek Piotr 

 • Grzyb Bolesław 

 • Janusz Marcin 

 • Pieniążek Marek 

 • Szalacha Jacek 

 • Warzecha Paweł 

Walne zebranie przyjęło sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Wydziałów, a także udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi PWZPS. 


Serdecznie gratulujemy! 

Rozgrywki 2020/2021
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas