Wydział sędziowski

Przepisy gry

Przepisy gry 2022-2024

Plik Tutuł
Diagramy do Przepisow Gry 2017-2020.pdf
Definicje do Przepisw Gry 2022-2024 v.02.08.2021 FINAL.pdf
Przepisy Gry 2021-2024.pdf

Księga Przypadków 2022

Plik Tutuł
Księga Przypadków FIVB 2020 (3).pdf

Wytyczne i instrukcja sędziowania 2022

Plik Tutuł
Oficjalna interpretacja Wytycznych i instrukcji sdziowania 2022.pdf
Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas