Regulaminy PZPS 2023/24

Plik Tutuł
I liga kobiet zasady awansu i spadku 2023.2024.pdf I liga kobiet zasady awansu i spadku 2023.2024.pdf
II liga kobiet grupy 1-4 zasady awansu i spadku 2023.2024.pdf II liga kobiet grupy 1-4 zasady awansu i spadku 2023.2024.pdf
II liga mężczyzn grupy 1-4 zasady awansu i spadku 2023.2024.pdf II liga mężczyzn grupy 1-4 zasady awansu i spadku 2023.2024.pdf
Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn_sezon 2023.2024.pdf Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn_sezon 2023.2024.pdf
Regulamin Transferów Definitywnych i Wypożyczeń PZPS 2023.2024.pdf Regulamin Transferów Definitywnych i Wypożyczeń PZPS 2023.2024.pdf
REGULAMIN EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE PZPS.pdf REGULAMIN EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE PZPS.pdf
Przepisy Sportowo-Organizacyjne 2023.2024.pdf Przepisy Sportowo-Organizacyjne 2023.2024.pdf
Komunikat Organizacyjny PZPS 2023.2024.pdf Komunikat Organizacyjny PZPS 2023.2024.pdf
Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas