PWZPS

Sprawozdania Wydziałów
2022/2023

Sprawozdania z działalności Wydziałów PWZPS 2022/2023

Plik Tutuł
Sprawozdanie Wydziału Sędziowskiego PWZPS 2022/2023 Sprawozdanie WS_PWZPS_2022-23.pdf
Sprawozdanie Wydziału Marketingu PWZPS 2022/2023 Sprawozdanie WM 2022-2023.pdf
Sprawozdanie Wydziału Szkolenia PWZPS 2022/2023 Sprawozdanie Wydziału Szkolenia 2023.pdf
Sprawozdanie Wydziału Prawnego PWZPS 2022/2023 Sprawozdanie WP PWZPS.pdf
Sprawozdanie Wydziału Siatkówki Plażowej PWZPS 2022/2023 Sprawozdanie Wydziału Siatkówki Plażowej 2022.pdf
Sprawozdanie Zarządu PWZPS 2022/2023 Sprawozdanie z działalności Zarządu 2022-2023.pdf
Sprawozdanie Wydziału Dyscypliny PWZPS 2022/2023 Sprawozdanie WD 2022-2023.pdf
Sprawozdanie Wydziału Rozgrywek PWZPS 2022/2023 Sprawozdanie Wydziału Rozgrywek 2022-2023.pdf
Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas