Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2018/2019
Utworzono: 2018-07-26 10:10:25 - Autor: PWZPS

Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2018/2019

Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu PWZPS z dnia 06.06.2018r., w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek należy:

1.    Do 20.08.2018 dostarczyć do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2018/2019".

Każdy zgłaszany zespół powinien być potwierdzony osobnym drukiem.

2.    Do 07.09.2018 dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 350 zł oraz składki rozgrywkowej w kwocie 200 zł na konto bankowe PWZPS.

3.    Do 07.09.2018 złożyć do siedziby PWZPS następujące dokumenty:

  • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),
  • Poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu Klubu odpis statutu,
  • Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
  • Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów WZPS/PZPS,
  • Deklaracja członkowska WZPS,

 

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.
 

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
ul. Pułaskiego 13A
35-011 Rzeszów,
Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001

Rozgrywki 2018/2019
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas