Kurs podstawowy na sędziego siatkówki

 1. Forma kursu: zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne + egzamin z przepisów gry oraz protokołowania zawodów
 2. Czas trwania kursu: styczeń - marzec 2020 r.
 3. Miejsce kursu: Rzeszów – zajęcia odbywać się będą środy w godzinach: 17:30-20:30 w świetlicy PWZPS (ul. Pułaskiego 13a) lub II Liceum Ogólnokształcącym (ul. Ks. Jałowego 22)
 4. Cena kursu: 350 zł – termin przyjmowania płatności 10 stycznia 2020 r.
 5. Termin na nadsyłanie zgłoszeń: 10 stycznia 2020 r.
 6. Przyjmujemy zgłoszenia od osób, które ukończyły 16 lat.

Informacje ogólne:

 • Zajęcia teoretyczne odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w Rzeszowie. Kursanci otrzymają drogą elektroniczną materiały szkoleniowe, które omawiane będą na zajęciach. Na każdych zajęciach przewiduje się testy sprawdzające z zakresu materiału przewidzianego do omówienia.
 • Zajęcia praktyczne odbywać się będą w trakcie lub po zakończeniu zajęć teoretycznych, zarówno w trakcie tygodnia w godzinach popołudniowych, jak i w weekendy.
 • Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie egzaminu pisemnego z przepisów gry + protokołowanie zawodów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć praktycznych.
 • Regulamin kursu dostępny jest tutaj

Informacje dodatkowe:

 • Możliwe jest ukończenie kursu celem zdobycia jedynie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu sędziego piłki siatkowej w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
 • Osoby zainteresowane kursem proszone są o wpłatę do dnia 10 stycznia 2020 kwoty 350,00 PLN na konto WS PWZPS - PBS BANK 91 8642 1126 2012 1143 6184 0002. W tytule przelewu prosimy podać IMIĘ NAZWISKO – KURS SĘDZIOWSKI.

Aby zgłosić swój udział w nadchodzącym
Kursie Sędziowskim wypełnij poniższy formularz:

Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas