Wydział sędziowski

Test ze znajomości przepisów przed sezonem 2017/2018

Egzamin teoretyczny ze znajomości przepisów przed sezonem 2017/2018 w formie elektronicznej

Zaktualizowane Przepisy Gry, Wytyczne, Instrukcje Sędziowania oraz Casebook to materiał, z którego zostanie przygotowany tegoroczny test. W porównaniu z latami ubiegłymi, na naszej stronie internetowej nie będzie dostępna baza zagadnień. Proszę o wnikliwe zapoznanie się z w/w dokumentami i zwrócenie bacznej uwagi na zmiany w przepisach gry.

Test składał będzie się z 30 pytań, a czas na jego rozwiązanie wynosił będzie 15 minut.

Do egzaminu przystąpić będzie można dnia 04.09.2017 (godz.00:01-23:59)

Wyniki z egzaminu traktowane będą zgodnie z założeniami poniżej:
- osiągnięcie 80 procent poprawnych odpowiedzi (24 poprawne odpowiedzi) równoznaczne jest z zaliczeniem testu certyfikacyjnego,
- 70-79 procent (21-23 poprawnych odpowiedzi) konieczność napisania egzaminu poprawkowego i uzyskanie w nim wyniku równego lub większego niż 80 procent
- poniżej 70 procent (20 i mniej) konieczność napisania egzaminu poprawkowego i uzyskanie w nim wyniku równego lub większego niż 80 procent oraz brak nominacji w miesiącu październiku

Wszelkie materiały oraz dokumenty odnajdziecie na naszej stronie internetowej bądź na stronie www.sedziowie.pzps.pl w zakładce "do pobrania".

Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas