Wydział sędziowski

Kurs na kandydata sędziego piłki siatkowej

Kurs na kandydata sędziego piłki siatkowej

Wydział Sędziowski Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej zaprasza na kurs dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej. Kurs rozpocznie się w połowie stycznia 2020 roku. Wymagania dotyczące kandydatów: Wiek: 16-35 lat. - bardzo dobry stan zdrowia, - zainteresowanie siatkówką, Zapisy do 12.01.2019 r. na adres e-mail: kurs@podkarpackasiatkowka.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: 1. Imię i nazwisko, 2. Datę urodzenia, 3. Miejsce zamieszkania, 4. Telefon kontaktowy, 5. Adres e-mail. Koszt kursu 350 zł. Miejsce kursu: Rzeszów. Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje otrzymania licencji sędziowskiej.

Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas