Wydział sędziowski

Kurs dla kandydatów na sędziego siatkówki

WS PWZPS organizuje kurs dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej

 

Wydział Sędziowski Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej zaprasza na kurs dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej.

Kurs rozpocznie się w połowie stycznia 2018 roku.

Wymagania dotyczące kandydatów:

Wiek: 17-35 lat.

- bardzo dobry stan zdrowia,

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- zainteresowanie siatkówką,

Zapisy do 20.12.2017 pod adresem e-mail: pwzps@pwzps.p9.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: : 1. Imię i nazwisko, 2. Datę urodzenia, 3. Miejsce zamieszkania, 4. Telefon kontaktowy, 5. Adres e-mail.

Koszt kursu 300 zł.

Miejsce kursu: Rzeszów (w przypadku dużej ilości chętnych z danego regionu województwa istnieje możliwość organizacji zajęć w innym mieście)

Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje otrzymania licencji sędziowskiej.

Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas