Regulaminy PZPS 2019/20

Plik Tutuł
kalkulator_ekwiwalentu_wer_2.xlsx Kalkulator ekwiwalentu
Komunikat Organizacyjny PZPS_sezon 2019.pdf Komunikat Organizacyjny PZPS sezon 2019-2020
Przepisy Sportowo-Organizacyjne PZPS.pdf Przepisy Sportowo-Organizacyjne PZPS
Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS.pdf Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS
Regulamin Zmiany Barw Klubowych_sezon 2019-2020.pdf Regulamin Zmiany Barw Klubowych sezon 2019-2020
Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas