Marcin Nobis kandydatem PWZPS na szczebel centralny

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego WS PWZPS dokonał wyboru kandydata na kurs na sędziego szczebla centralnego w Opolu

Po zakończeniu postepowania kwalifikacyjnego i analizie całokształtu zebranych wyników z testów teoretycznych, ocen i opinii kwalifikatorów, decyzją WS PWZPS kandydatem reprezentującym nasze województwo na kursie centralnym będzie kolega Marcin Nobis.
W imieniu WS PWZPS serdecznie gratuluję i życzę powodzenia na kursie centralnym, który odbedzie sięw Opolu na początku maja.
Jednocześnie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom sędziom, którzy uczestniczyli w kwalifikacjach. Liczę, że wiedza i doświadczenie zdobyte w tym sezonie przełoży się na dalszy rozwój Waszych umiejętności i karier sędziowskich. 

Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas